Albanija je destinacija za istažioce, avanturiste i ljubtelje novih geografskih širina i dužina. Ono što smo mi vidjeli i doživjeli može se pročitati i vidjeti u našem članku.