Fića

Počelo se vrlo davno. Tata je još 1962. god imao Fiću.

Nacionalno prevozno sredstvo uz koje su mnogi odrastali, putovali, uživali, a i muku mučili.

U našoj porodici se zadržao nekih 9 godina (1962 - 1971)

Posebno interesantno je bilo pranje Fiće na Bosni, kraj Modriče